The Purpose of the Sheikh Ubeydullah Nehrî Revolt

Authors

  • Avni Kılıç Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, mardin, turkya

DOI:

https://doi.org/10.25098/6.3.25

Keywords:

Sheikh Ubeydullah Nahri, Ottoman, Iran, Ottoman Document, nationalism

Abstract

The 19th century was the era in which empires began to disintegrate, concepts such as nationality and ethnic belonging gained importance, and divisions based on ethnic belonging were experienced. Separations from multinational empires has occurred and new nation-states have begun to form in Europe as well as outside Europe. The multinational structure of the Ottoman Empire was also affected by these changes. The Ottoman government, which wanted to prevent separation from the empire, implemented a series of reforms in order to strengthen the central government, and eventually tried to strengthen the center by eliminating the autonomous Kurdish mirs. With the disappearance of mirs from the stage of history, another power, sheikhs, began to fill their place. In this period when chaos and turmoil prevailed in the region, Sheikh Ubeydullah from Hakkari, one of the sheikhs of the Sadatê Nehrî, gained importance in region.

 

Sheikh Ubeydullah complained about the mismanagement of the Ottoman and especially the Iranian government in 1880, and finally, he led an uprising to put an end to this bad course with his own methods. Although the uprising was not successful for the sheikh, the purpose of the sheikh is still debated in academic circles today. While some perceived the sheikh as a Kurdish nationalist and claimed his aim was to establish a Kurdish state, and others claimed that the sheikh's movement had an Islamic/Sunni character and was trying to connect Iranian Kurdistan to the Ottoman Empire. The degree of reality of these claims, what the sheikh aimed for in his revolt against Iran and the Ottoman Empire, were tried to be explained by examining the correspondence and reports of the western missionary and consular officers working in the region, and especially the Ottoman official authorities.

References

Osmanlı Arşiv Vesikaları

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Hariciye Nezareti Tercüme Odası Evrakı [HR. TO.], 1879: 257/63.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA]Yıldız Perakende Evrakı Arzuhal Jurnal [Y. PRK. AZJ.], 1297: 4/12.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Hariciye Nezareti Tercüme Odası Evrakı [HR.TO], 1876: 11/22.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA] Yıldız Perakende Evrakı Umumi [Y.PRK.UM], 1297: 4/20.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Yıldız Perakende Evrakı Elçilik Şehbenderlik ve Ateşemiliterlik [Y. PRK. EŞA], 1298: 2/71.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Dahiliye Nezareti Şifre Evrakı [DH. ŞFR.], 1295: 112/70.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Yıldız Sadaret Resmi Maruzat Evrakı [Y.A.RES], 1297: 5/29.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evrakı [A. MKT. MHM.], 1297: 485/82.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Yıldız Perakende Evrakı Arzuhal Jurnal [Y. PRK. AZJ.], 1299: 6/118.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Perakende Evrakı Askeri Maruzat [Y. PRK. ASK.], 1298: 6/25.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Yıldız Sadaret Hususi Maruzat Evrakı [Y. A. HUS.], 1297: 165/178.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Yıldız Perakende Evrakı Elçilik Şehbenderlik ve Ateşemiliterlik [Y. PRK. EŞA.], 1298: 2/73.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Yıldız Perakende Evrakı Arzuhal Jurnal [Y. PRK. AZJ.], 1299: 6/118.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Hariciye Nezareti Tercüme Odası Evrakı [HR.TO], 1880: 138/66.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Yıldız Perakende Evrakı Askeri Maruzat [Y. PRK. ASK.], 1297: 4/67.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Yıldız Perakende Evrakı Askeri Maruzat [Y. PRK. ASK.], 1297: 4/55.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Yıldız Perakende Evrakı Askeri Maruzat [Y. PRK. ASK.], 1279: 4/79.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Yıldız Perakende Evrakı Başkitabet Dairesi Maruzatı [Y.PRK.BŞK], 1297: 3/64.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Yıldız Perakende Evrakı Askeri Maruzat [Y. PRK. ASK.], 1297: 4/76.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA] Yıldız Perakende Evrakı Umumi [Y.PRK.UM], 1301: 6/23.

Araştırma Eserler

Amanat, A. (1997), Pivot of the Universe: Nasir al-Din Shah and The İranian Monarchy, 1831-1896, Los Angeles, Berkeley: University of California Press.

Ateş, Sabri (2013), Şeyh Ubeydullahê Nehrî İsyanı-III, Kürt Tarihi Dergisi, Sayı 9, 15-21.

Averyanov, P. İ. (2010), Osmanlı İran Rus Savaşlarında Kürtler (19. Yüzyıl), İstanbul, Avesta Yayınları.

Bozkurt, S., Akpınar, A. (2011), Osmanlı Kürdistanı-Kurdistana Osmanî, İstanbul, Bgst Yayınları.

Bruinessen, M. (2010), Kürdistan Üzerine Yazılar, İstanbul, İletişim Yayınları.

Budak, Mustafa ve Diğerleri (2010), Arşiv Belgelerinde Osmanlı İran İlişkileri, C. III, Ankara, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 111.

Celil, Celile (1998), 1880 Şeyh Ubeydullah Nehri Ayaklanması, İstanbul, Peri Yayınları.

Çakır, S. M. (2016), Nakşbendî-Hâlidîliğin Seyyid Taha Hakkârî Nehrî Kolu (XIX. Yüzyıl) İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.

Erdost, M. İ. (1993), Şemdinli Röportajı, Ankara, onur Yayınları.

Gencer, F. (2010.), Merkeziyetçi İdari Düzenlemeler Bağlamında Bedirhan Bey Olayı, Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yakınçağ Tarihi) Anabilim Dalı Doktora Tezi.

Halfin (2008), 19. Yüzyılda Kürdistan Üzerine Mücadeleler, İstanbul, Komal Yayınları.

Jwaideh, W. (2004), Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi; Kökenleri ve Gelişimi, İstanbul, İletişim Yayınları.

Kamali, F. K. (2003) The Political Development of The Kurds in İran Pastoral Nationalism, New York, Department of Social Sciences, New School University.

Kavak, A. (2015), Anadolu’daki İrşad Merkezlerinden Nehrî Tekkesinin Osmanlı Rus Savaşlarındaki Olumlu Katkıları, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 6, 103-123.

Kodaman, B. (1987), Sultan II. Abdulhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Ankara, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları.

Maden, F. (2013), Büyük Güçlerin Berlin Antlaşması’nın Uygulanmasına Yönelik Baskıları, History Studies, Vol. 5, Issue 1, 267-286.

Muhammed Emin Zeki Bey (2017), Kürtler ve Kürdistan Tarihi, İstanbul, Nûbihar Yayınları.

Özoğlu, H. (2017), Osmanlıda Kürt Milliyetçiliği Kimlik Evrim Sadakat, İstanbul, İletişim Yayınları.

Sinno, Abdurrauf (2011), Osmanlının Sancılı Yıllarında Araplar Kürtler Arnavutlar 1877- 1881, İstanbul, Selenge Yayınları.

Speer, R. E. (1911), “The Hâkim Sahib” The Foreign Doctor: A Biography of Joseph Plumb Cochran, M. D. of Persia, New York, Fleming H. Revell Company.

Uluç, A. (2010), “Kürtlerde Sosyal ve Siyasal Örgütlenme: Aşiret”, Mukaddime Dergisi, Sayı 2, 35-52.

Wilson, Rev. S. G., (1895), Persian Life and Customs with Scenes and İncidents of Residence and Travel in The Land of The Lion and The Sun, Chicago, Student Missionary Campaign Library-Fleming H. Revell Company.

Published

2022-07-20

How to Cite

Kılıç, A. . (2022). The Purpose of the Sheikh Ubeydullah Nehrî Revolt. The Scientific Journal of Cihan University– Sulaimaniya, 6(3), 1-15. https://doi.org/10.25098/6.3.25

Issue

Section

Volume 6 Issue 3 (Special Issue)